Komunalno preduzeće "LISINA" a.d. Šipovo -u stečaju

Objave

24.5.2024. 13:11 Lisina a.d. Šipovo - u stečaju - Note uz finansijski izvještaj za 2023. godinu
28.6.2023. 15:23 Lisina a.d. Šipovo - u stečaju - Note uz finansijski izvještaj za 2022. godinu
25.11.2021. 13:36 Uvrštenje hartija od vrijednosti na slobodno tržište - tržište akcija i slobodno tržište - tržište obveznica
29.5.2018. 08:39 Novi segmenti na slobodnom tržištu
14.5.2018. 13:18 Lisina a.d. Šipovo - Otvoren stečajni postupak
14.2.2018. 13:06 Lisina a.d. Šipovo - Privremeno zaustavljanje trgovanja
14.2.2018. 13:06 Lisina a.d. Šipovo - Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka
15.1.2018. 15:00 Društvo za upravljanje PREF-om RS, IRB Republike Srpske - Prodaja paketa akcija 77 emitenata - ispravka
11.1.2018. 08:05 Društvo za upravljanje PREF-om RS, IRB Republike Srpske - Prodaja paketa akcija 77 emitenata
20.12.2017. 14:11 Lisina a.d. Šipovo - Revizorski izvještaj za 2016. godinu
1.11.2017. 08:56 Društvo za upravljanje PREF-om RS i IRB Republike Srpske - Prodaja paketa akcija 67 emitenata
18.8.2017. 13:10 Lisina a.d. Šipovo - Zapisnik sa ponovljene 20. vanredne Skupštine akcionara
24.7.2017. 13:56 Lisina a.d. Šipovo - Zapisnik sa 20. vanredne Skupštine akcionara
7.7.2017. 13:05 Lisina a.d. Šipovo saziva 20. vanrednu Skupštinu akcionara
18.5.2017. 15:10 Lisina a.d. Šipovo - Zapisnik sa 19. Skupštine akcionara
1 2 3 4 5 6 

Ukratko

Lisina a.d. Šipovo - u stečaju
Oznaka HOV: LSNA-R-A
ISIN: BA100LSNARA3
CFI: ESVUFR
RIC: LSNA.BJ
FIGI: BBG000QTF6C4
Posljednja cijena: KM
Vrijeme posljednje trgovine:
Status: Trading
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju
Otvoren stečaj