Lisina a.d. Šipovo - Privremeno zaustavljanje trgovanja

Banjalučka berza je 14.02.2018. godine donijela odluku o privremenom zaustavljanju trgovanja hartijama od vrijednosti emitenta Lisina a.d. Šipovo, po osnovu rješenja Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, br. 59 0 St 124919 17 St o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka.

Prekid trgovanja će trajati do dobijanja informacija od emitenta ili Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci u vezi sa pokrenutim prethodnim postupkom za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad ovim emitentom, odnosno drugih značajnih događaja koji bi mogli imati uticaj na kretanje cijena akcija.


Prilog:
Prečice: LSNA