Lisina a.d. Šipovo - Zapisnik sa ponovljene 20. vanredne Skupštine akcionara

Izvor:  Lisina a.d. Šipovo

Lisina a.d. Šipovo - Zapisnik sa ponovljene 20. vanredne Skupštine akcionara


Prilog:
Prečice: LSNA