Komunalno preduzeće "LISINA" a.d. Šipovo -u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Nikole Tesle 31
Telefon + 387 50 371 170
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 136 0 136 25,00 0,00 25,00
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 138 0 138 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA ŠIPOVO 65,00480565,004805
PREF AD BANJA LUKA 9,9999629,999962
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999814,999981
PAJIČIĆ ZORAN 0,6549110,654911
TOPIĆ ZORAN 0,6549110,654911
JEFTIĆ JOVICA 0,5675220,567522
PAŠTER RAJKO 0,4409850,440985
NERAC STEVO 0,4017110,401711
BAJIĆ ŽIVKO 0,4017110,401711
TOMIĆ VLADO 0,4017110,401711
BURSAĆ ZORAN 0,4017110,401711
JERKIĆ BOŽO 0,4017110,401711
CUMBO BOŠKO 0,4017110,401711

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Aleksandar Vuksan stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata