Objave

25.11.2021. 13:36 Uvrštenje hartija od vrijednosti na slobodno tržište - tržište akcija i slobodno tržište - tržište obveznica
13.8.2020. 13:12 Poljoprivredni zavod a.d. Bijeljina - Note uz finansijski izvještaj za 2019. godinu
28.11.2018. 14:24 Uvrštenje hartija od vrijednosti na slobodno tržište - hartije od vrijednosti emitenata koji kasne sa finansijskim izvještavanjem
29.5.2018. 13:22 Poljoprivredni zavod a.d. Bijeljina saziva redovnu Skupštinu akcionara
5.7.2017. 08:35 Poljoprivredni zavod a.d. Bijeljina saziva ponovljenu Skupštinu akcionara
31.5.2017. 09:16 Poljoprivredni zavod a.d. Bijeljina saziva redovnu Skupštinu akcionara
9.2.2017. 14:44 Poljoprivredni zavod a.d. Bijeljina saziva vanrednu Skupštinu akcionara
6.7.2016. 14:25 Poljoprivredni zavod a.d. Bijeljina - Početak trgovanja nakon dostavljanja revidiranih finansijskih izvještaja
6.7.2016. 14:05 Poljoprivredni zavod a.d. Bijeljina - Revizorski izvještaj za 2015. godinu
31.5.2016. 14:12 Privremeno zaustavljanje trgovanja hartijama od vrijednosti emitenata koji nisu dostavili finansijske izvještaje za 2015. godinu
26.5.2016. 13:27 Poljoprivredni zavod a.d. Bijeljina saziva redovnu Skupštinu akcionara
6.7.2015. 13:24 Poljoprivredni zavod a.d. Bijeljina - Zapisnik sa 11. redovne Skupštine akcionara
26.6.2015. 13:32 Poljoprivredni zavod a.d. Bijeljina - Revizorski izvještaj za 2014. godinu
25.5.2015. 13:18 Poljoprivredni zavod a.d. Bijeljina saziva redovnu Skupštinu akcionara
22.5.2015. 09:07 Poljoprivredni zavod a.d. Bijeljina - Finansijski izvještaj za 2014. godinu
1 2 3 4 5 

Ukratko

Poljoprivredni zavod a.d. Bijeljina
Oznaka HOV: PZBN-R-A
ISIN: BA100PZBNRA7
CFI: ESVUFR
RIC: PZBN.BJ
FIGI: BBG000R084K0
Posljednja cijena: 0,015 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 18.9.2009. 12:21:37
Status: Trading
Nije dostavljen finansijski izvještaj
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju