Podaci o emitentu

Adresa STEFANA DEČANSKOG BB
76300 BIJELJINA
Telefon / Faks 055 240 137/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 13.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 761 10 771 20,44 0,12 20,56
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 2 0 2 28,94 0,00 28,94
> 25% 1 0 1 50,51 0,00 50,51
UKUPNO 764 10 774 99,88 0,12 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AGRO-BN DOO BIJELJINA 50,50765650,507656
VIDIĆ ŽELJKO 16,49336216,493362
ĐURKOVIĆ BORO 12,44250812,442508
MOJIĆ BOJAN 0,3011430,301143
MOJIĆ BOŠKO 0,3011430,301143
ČAMPARA DRAGO 0,3011430,301143
ĐUKIĆ MIHAJLO 0,2225850,222585
SIMIĆ KOSANA 0,1047450,104745
LAZIĆ VIDOSAVA 0,1047450,104745
NOVAKOVIĆ DRAGO 0,1047450,104745

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

POLJOPRIVREDNI ZAVOD AD, BIJELJINA od 1997.g. posluje kao samostalna ustanova, koja je nastala statusnom promjenom Poljoprivrednog dobra «Semberija» Bijeljina. Osnovna djelatnost je ispitivanje i eksperimentalni razvoj u biotehničkim naukama. Poljoprivredni zavod od osnivanja ostvaruje pozitivne rezultate poslovanja.

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Zoran Brkić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Mihajlo Vidić predsjednik
Anka Bulatović član
Biljana Svorcan član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Branislav Stojanović predsjednik
Veljko Čembić član
Ljiljana Matić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata