Objave

22.12.2021. 13:15 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - odluke 27. Skupštine akcionara
17.12.2021. 14:11 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Obavještenje
24.11.2021. 13:04 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - prijedlozi odluka 27. Skupštine akcionara
16.11.2021. 13:31 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad saziva 27. redovnu Skupštinu akcionara
29.10.2021. 13:19 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2021. godine
29.10.2021. 08:46 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - odluke 26. vanredne Skupštine akcionara
19.10.2021. 14:27 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - prijedlozi odluka 26. vanredne Skupštine akcionara - dopuna
15.10.2021. 13:39 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - prijedlozi odluka 26. vanredne Skupštine akcionara
13.10.2021. 13:03 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad saziva 26. vanrednu Skupštinu akcionara
30.8.2021. 14:29 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu
30.7.2021. 13:10 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2021. godinu
19.7.2021. 13:12 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Zapisnik sa 25. vanredne Skupštine akcionara
24.6.2021. 13:23 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Revizorski izvještaj za 2020. godinu
17.6.2021. 08:16 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - prijedlozi odluka 25. vanredne Skupštine akcionara
17.6.2021. 08:14 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad saziva 25. vanrednu Skupštinu akcionara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ukratko

Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad
Oznaka HOV: HELV-R-A
ISIN: BA100HELVRA1
CFI: ESVUFR
RIC: HELV.BJ
FIGI: BBG000TD5X56
Posljednja cijena: 0,41 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 18.1.2022. 11:06:44
Status: Trading