Podaci o emitentu

Adresa Svetog Save 13
Telefon + 387 50 225 300
Web www.henavrbasu.com
Email hev@henavrbasu.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 22.9.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.070 39 1.109 24,59 0,36 24,95
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 10,05 0,00 10,05
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 1.072 39 1.111 99,64 0,36 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 22.9.2022.

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Radna organizacija u osnivanju za izgradnju hidroelektrane „Bočac“ počela je sa radom 1975. godine. Sama hidroelektrana izgrađena je i puštena u rad 5. decembra 1981. godine. Osnovna djelatnost preduzeća je proizvodnja i prodaja električne enrgije, a od sporednih ističemo uzgoj i prodaju ribe u RJ „Ribogojilište“ Jezero.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Goran Milanović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Velibor Jarić izvršni direktor
Divna Aničić izvršni direktor
Marko Marković izvršni direktor
Miroslav Komlenić izvršni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Ivan Vanja Boroja predsjednik
Ljubomir Klincov zamjenik predsjednika
Ljiljana Amidžić-Gligorić član
Vladimir Drašković član
Damir Ćopić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata