Spisak hartija za izabranu djelatnost

Izaberite djelatnost
Područje:
Oblast:
Grana:
Razred:
Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
HEDR-R-A Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 22.7.2021.0,190,188 0,00%
HELV-R-A Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad 5.7.2021.0,270,27 0,00%
HETR-R-A Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 13.7.2021.0,1960,196 0,00%
RITE-R-A RiTE Gacko a.d. Gacko 7.7.2021.0,0260,026 0,00%
RTEU-R-A RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik 8.7.2021.0,0280,028 0,00%