Zatvori Kursna lista za 15.9.2021..
HartijaNazivSrednji
kurs
%
promjene
cijene
Najbolji
kupovni
kurs
Najbolji
prodajni
kurs
Otvarajuća
cijena
Najmanja
cijena
Najveća
cijena
Zatvarajuća
cijena
Broj
transakcija
KoličinaVrijednost
u
KM
Broj
blokovskih
poslova
Količina
blokovskih
poslova
Vrijednost
blokovskih
poslova
Vrijeme
poslednjeg
trgovanja
HEDR-R-A Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad0,200,00%0,200,2050,200,200,200,2011500300,00000,0015.9.2021. 9:31:19
HETR-R-A Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje0,209-0,48%0,1980,2090,2090,2090,210,209260001.255,00000,0015.9.2021. 10:10:11
RSRS-O-K Republika Srpska - izmirenje ratne štete 1197,900,00%  97,9097,9097,9097,901100008.811,00000,0015.9.2021. 11:14:23
RTEU-R-A RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik0,030,00%0,030,0360,030,030,030,0316762202,86000,0015.9.2021. 10:50:27
TLKM-R-A Telekom Srpske a.d. Banja Luka1,140,88%1,131,141,141,141,141,14327813.170,34000,0015.9.2021. 10:07:20
UNCM-R-A Unicep company a.d. Banja Luka0,1780,56%0,1780,500,1780,1780,1780,178313086923.294,68000,0015.9.2021. 12:00:52