"BEOGRAD" ugostiteljstvo i turizam a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Svetozara Markovića-baraka f
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 20.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
5%-10% 1 0 1 7,27 0,00 7,27
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 92,73 0,00 92,73
UKUPNO 2 0 2 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MARINKOVIĆ BOSA 92,72646192,726461
MARINKOVIĆ GORAN 7,2735397,273539

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Ranka Ružević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Bosa Marinković predsjednik
Milenko Damjanović zamjenik predsjednika
Nebojša Gajić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Goran Marinković predsjednik
Slobodan Trivundža zamjenik predsjednika
Dragoslav Gajić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata