Spisak hartija za izabranu djelatnost

Izaberite djelatnost
Područje:
Oblast:
Grana:
Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
BEOG-R-A Beograd a.d. Banja Luka - prelazak u d.o.o. 17.7.2009.1,001,00 0,00%
MRKR-R-A Merkur a.d. Teslić 11.4.2017.0,4290,429 0,00%
PUTN-R-A Putnik a.d. Banja Luka 10.8.2022.0,3790,379 0,00%
REKT-R-A Rekreaturs a.d. Banja Luka 20.12.2011.0,030,03 0,00%
SEHR-R-A BRC Šeher a.d. Banja Luka 18.5.2012.0,550,55 0,00%
SLGA-R-A Sloga a.d. Srbac 19.10.2010.0,200,20 0,00%
UGST-R-A Ugostitelj a.d. Šamac 24.10.2019.0,0630,063 0,00%
USLD-R-A Uslužne djelatnosti a.d. Banja Luka 27.6.2017.0,0810,081 0,00%
ZORA-R-A Zora turist a.d. Banja Luka - u likvidaciji 21.3.2006.1,001,00 0,00%