Spisak hartija za izabranu djelatnost

Izaberite djelatnost
Područje:
Oblast:
Grana:
Razred:
Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
BEOG-R-A Beograd a.d. Banja Luka - prelazak u d.o.o. 17.7.2009.1,001,00 0,00%
ZORA-R-A Zora turist a.d. Banja Luka - u likvidaciji 21.3.2006.1,001,00 0,00%