Objave

25.11.2021. 13:36 Uvrštenje hartija od vrijednosti na slobodno tržište - tržište akcija i slobodno tržište - tržište obveznica
25.11.2021. 13:14 Tesla d.d. Brčko saziva redovnu Skupštinu akcionara
27.10.2020. 13:56 Tesla d.d. Brčko - Izvještaj o pregledu finansijskih izvještaja za 2019. godinu
6.10.2020. 13:14 Tesla d.d. Brčko saziva redovnu Skupštinu akcionara
30.4.2020. 14:13 Uvrštenje hartija od vrijednosti na segment hartije od vrijednosti emitenata koji kasne sa finansijskim izvještavanjem
29.7.2019. 09:05 Tesla d.d. Brčko - Uvrštenje akcija TSL9-R-A na slobodno tržište - tržište akcija
29.7.2019. 08:05 Tesla d.d. Brčko - Revizorski izvještaj za 2018. godinu
2.7.2019. 09:08 Tesla d.d. Brčko saziva redovnu Skupštinu akcionara
18.4.2019. 13:39 Tesla d.d. Brčko - Finansijski izvještaj za 2018. godinu
28.11.2018. 14:24 Uvrštenje hartija od vrijednosti na slobodno tržište - hartije od vrijednosti emitenata koji kasne sa finansijskim izvještavanjem
26.11.2018. 08:07 Tesla d.d. Brčko - Izvještaj o pregledu finansijskih izvještaja za 2017. godinu
21.9.2018. 13:07 Tesla d.d. Brčko saziva redovnu Skupštinu akcionara
23.8.2018. 13:05 Tesla d.d. Brčko - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2018. godinu
1.6.2018. 09:28 Tesla d.d. Brčko - Finansijski izvještaj za 2017. godinu
9.10.2017. 14:24 Društvo za upravljanje investicionim fondovima Polara invest - Prodaja akcija 5 emitenata
1 2 3 4 5 

Ukratko

Tesla d.d. Brčko
Oznaka HOV: TSL9-R-A
ISIN: BA100TSL9RA8
CFI: ESVUFR
RIC: TSL9.BJ
FIGI: BBG000TSHYS3
Posljednja cijena: 0,97 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 3.2.2023. 12:01:41
Status: Trading
Nije dostavljen finansijski izvještaj
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju