Podaci o emitentu

Adresa BRAĆE ĆUSKIĆA 13
76101
Telefon 049 231 890
Web
Email khovbd@teol.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 20.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.644 54 1.698 10,47 0,62 11,09
5%-10% 1 0 1 7,56 0,00 7,56
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 81,35 0,00 81,35
UKUPNO 1.647 54 1.701 99,38 0,62 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BUKVIĆ MIODRAG 43,19896043,198960
KLAS DOO BRČKO DISTRIKT 38,15290538,152905
MITROVIĆ NENAD 7,5624607,562460
KOJIĆ PREDRAG 0,0595730,059573
HANTALAŠEVIĆ MUHAMED 0,0343240,034324
SRDIĆ DŽEVAD 0,0323480,032348
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 0,0318360,031836
MUJKIĆ MUHAMED 0,0296400,029640
RADUSIN IVAN 0,0292010,029201
MULAOSMANOVIĆ MUSTAFA 0,0289080,028908

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata