Podaci o emitentu

Adresa BRAĆE ĆUSKIĆA 13
76101
Telefon 049 231 890
Web
Email khovbd@teol.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 24.11.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.648 54 1.702 11,70 0,62 12,31
5%-10% 1 0 1 6,33 0,00 6,33
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 81,35 0,00 81,35
UKUPNO 1.651 54 1.705 99,38 0,62 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 24.11.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BUKVIĆ MIODRAG 43,19896043,198960
KLAS DOO BRČKO DISTRIKT 38,15290538,152905
MITROVIĆ NENAD 6,3336056,333605
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 1,1385441,138544
KOJIĆ PREDRAG 0,0595730,059573
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 0,0441310,044131
MUHAREMOVIĆ MENSUR 0,0411300,041130
HANTALAŠEVIĆ MUHAMED 0,0343240,034324
SRDIĆ DŽEVAD 0,0323480,032348
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 0,0318360,031836

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata