Objave

1.8.2022. 15:50 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - Povećanje broja akcija
29.7.2022. 13:29 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2022. godinu
27.7.2022. 14:09 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - Izvještaj o rezultatima 9. emisije akcija
15.7.2022. 13:05 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - Obavještenje o 9. emisiji redovnih akcija
30.6.2022. 13:24 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - Zapisnik sa 27. vanredne Skupštine akcionara
27.6.2022. 15:46 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - odluke 27. vanredne Skupštine akcionara
27.6.2022. 15:45 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2022. godine
13.6.2022. 13:02 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 27. vanredne Skupštine akcionara - ispravka
7.6.2022. 15:25 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 27. vanredne Skupštine akcionara
7.6.2022. 15:22 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka saziva 27. vanrednu Skupštinu akcionara
12.5.2022. 13:21 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - odluke 26. Skupštine akcionara
29.4.2022. 13:03 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2021. godinu
29.4.2022. 13:03 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - Izvještaj o poslovanju za 2021. godinu
5.4.2022. 08:18 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 26. Skupštine akcionara
30.3.2022. 14:43 Triglav osiguranje a.d. Banja Luka saziva 26. redovnu Skupštinu akcionara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ukratko

Triglav osiguranje a.d. Banja Luka
Oznaka HOV: KKOS-R-A
ISIN: BA100KKOSRA2
CFI: ESVUFR
RIC: KKOS.BJ
FIGI: BBG000R8RP25
Posljednja cijena: 2.000,00 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 15.4.2011. 13:01:40
Status: Trading