Podaci o emitentu

Adresa Prvog krajiškog korpusa 29
Telefon + 387 51 215 262
Web www.triglavrs.ba
Email info@triglavrs.ba
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 4.8.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 100,00 100,00
UKUPNO 0 1 1 0,00 100,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 4.8.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
TRIGLAV INT HOLDINŠKA DRUŽBA DOO 100,000000100,000000

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Janez Rožmarin direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Darko Popovski predsjednik
Iztok Šekoranja član
Blaž Jakič član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata