Spisak hartija za izabranu djelatnost

Izaberite djelatnost
Područje:
Oblast:
Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
AURO-O-A Osiguranje Aura a.d. Banja Luka - obveznice    
AURO-P-A Osiguranje Aura a.d. Banja Luka 31.8.2021.108,00108,00 0,00%
AURO-R-A Osiguranje Aura a.d. Banja Luka    
BBRB-P-B Bobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju    
BBRB-P-C Bobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju    
BBRB-P-D Bobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju 31.10.2014.4.500,004.500,00 0,00%
BBRB-R-A Bobar banka a.d. Bijeljina - u stečaju 13.11.2014.4.500,004.500,00 0,00%
BLKB-P-A Banka Srpske a.d. Banja Luka - u stečaju    
BLKB-R-A Banka Srpske a.d. Banja Luka - u stečaju 28.12.2006.10,0010,00 0,00%
CJVC-R-A Čajavec a.d. Banja Luka 17.4.2014.2,532,53 0,00%
CRES-PO6 MKD Credis a.d. Banja Luka - javna ponuda obveznica 6 13.10.2021.1.000,001.000,00 0,00%
CRRF-O-B MKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 2. emisija 14.8.2019.101,50101,50 0,00%
CRRF-O-C MKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 3. emisija 23.3.2021.100,13100,13 0,00%
CRRF-O-D MKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 4. emisija 24.6.2020.100,61100,61 0,00%
CRRF-O-E MKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 5. emisija    
CRRF-O-F MKD Credis a.d. Banja Luka - obveznice 6. emisija    
DROS-R-A Drina osiguranje a.d. Milići 25.12.2018.1.728,001.728,00 0,00%
GRAW-R-A Grawe osiguranje a.d. Banja Luka    
IEFB-R-A MF Banka a.d. Banja Luka 6.5.2016.64,0064,00 0,00%
KDVO-R-A Dunav osiguranje a.d. Banja Luka 27.9.2021.37,0037,00 0,00%
KKOS-R-A Triglav osiguranje a.d. Banja Luka 15.4.2011.2.000,002.000,00 0,00%
KMCB-R-A Komercijalna banka a.d. Banja Luka 24.12.2020.1.181,001.181,00 0,00%
KRLB-R-A Addiko Bank a.d. Banja Luka 14.10.2020.0,670,67 0,00%
KROS-R-A Krajina osiguranje a.d. Banja Luka 24.5.2017.1,001,00 0,00%
MKOS-R-A Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka 6.8.2021.100,00100,00 0,00%
NBLB-R-B UniCredit Bank a.d. Banja Luka 19.10.2021.1.910,001.910,00 0,00%
NKOS-R-A Nešković osiguranje a.d. Bijeljina    
NOVB-O-G Nova Banka a.d. Banja Luka - obveznice 7. emisija    
NOVB-R-E Nova banka a.d. Banja Luka 24.9.2021.0,500,50 0,00%
PBSB-R-A Privredna Banka a.d. Istočno Sarajevo - u stečaju    
PIBB-P-A Naša Banka a.d. Bijeljina    
PIBB-P-B Naša Banka a.d. Bijeljina 22.12.2020.1,001,00 0,00%
PIBB-R-D Naša Banka a.d. Bijeljina 1.3.2021.0,4350,435 0,00%
PPMK-O-F Prvo penzionersko MKD a.d. Banja Luka 28.12.2020.100,06100,06 0,00%
PPMK-R-A Prvo penzionersko MKD a.d. Banja Luka 16.6.2021.31,0031,00 0,00%
SODJ-R-A Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka 11.10.2011.370,37370,37 0,00%
TRRF-O-A MKD Taurus doo Banja Luka - obveznice 1. emisija 5.10.2018.100,00100,00 0,00%
TRRF-O-B MKD Taurus doo Banja Luka - obveznice 2. emisija    
UNIP-R-A ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 19.7.2021.0,480,48 0,00%
VBBB-R-A NLB banka a.d. Banja Luka 1.12.2015.2.100,002.100,00 0,00%
ZPKB-R-A Sberbank a.d. Banja Luka 5.7.2007.5.000,004.330,94 0,00%