Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji


Revizorski izvještaji


Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u
novcu po
jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
AURO-P-A 202020.9.2021.160.0008,0000   22.9.2021.21.9.2021.
AURO-R-A 202020.9.2021.2.340.00072,0000   22.9.2021.21.9.2021.
AURO-P-A 20176.6.2018.160.0008,0000   26.6.2018.25.6.2018.
AURO-R-A 20176.6.2018.600.00018,4615   26.6.2018.25.6.2018.
AURO-P-A 201619.6.2017.160.0008,0000   30.6.2017.29.6.2017.
AURO-R-A 201619.6.2017.560.00017,2307   30.6.2017.29.6.2017.
AURO-P-A 20159.6.2016.160.0008,0000   30.6.2016.29.6.2016.
AURO-R-A 20159.6.2016.600.00018,4615   30.6.2016.29.6.2016.
AURO-P-A 201429.5.2015.160.0008,0000   23.6.2015.22.6.2015.
AURO-R-A 201429.5.2015.285.0008,7692   23.6.2015.22.6.2015.
AURO-P-A 20136.6.2014.160.0008,0000   28.6.2014.25.6.2014.
AURO-R-A 20136.6.2014.370.00011,3846   28.6.2014.25.6.2014.
AURO-R-A 20123.6.2013.211.46410,5732   28.6.2013.26.6.2013.
AURO-P-A 20123.6.2013.160.0008,0000   28.6.2013.26.6.2013.
AURO-P-A 20118.6.2012.160.0008,0000   28.6.2012.26.6.2012.