Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Objave

4.7.2024. 14:25 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o isplati dividende
19.6.2024. 16:11 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu
19.6.2024. 16:11 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o poslovanju za 2023. godinu
19.6.2024. 15:56 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izjava o usklađenosti sa kodeksom ponašanja
19.6.2024. 15:55 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - odluke 48. Skupštine akcionara
17.6.2024. 13:03 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2023. godinu
24.5.2024. 13:17 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Note uz finansijski izvještaj za 2023. godinu
17.5.2024. 13:25 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o poslovanju za 2023. godinu
17.5.2024. 13:23 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 48. Skupštine akcionara
17.5.2024. 09:22 Telekom Srpske a.d. Banja Luka saziva 48. redovnu Skupštinu akcionara
8.5.2024. 14:00 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Konsolidovani Revizorski izvještaj za 2023. godinu
8.5.2024. 14:00 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2023. godinu
7.5.2024. 08:06 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2024. godine
12.3.2024. 13:52 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima
1.3.2024. 13:03 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ... 

Ukratko

Telekom Srpske a.d. Banja Luka
Oznaka HOV: TLKM-R-A
ISIN: BA100TLKMRA2
CFI: ESVUFR
RIC: TLKM.BJ
FIGI: BBG000TXPMF3
Posljednja cijena: 1,14 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 19.7.2024. 12:32:39
Status: Trading