Podaci o emitentu


Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Adresa Vuka Karadžića 2
78000 BANJA LUKA
Telefon051 240 110
Faks051 218 689
Web www.mtel.ba
Email akcionar@mtel.ba
Emisije emitenta TLKM-R-A

-

Kompanija Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka, pored punog naziva, posluje i pod dva skraćena poslovna imena i to: Telekom Srpske a.d. Banja Luka i Mtel a.d. Banja Luka. Mtel a.d. Banja Luka sa svojim sjedištem u Banjoj Luci je jedan od tri vodeća telekom operatora na području Bosne i Hercegovine, koji nudi jedinstvena komunikaciona rješenja objedinjena pod korporativnim brendom m:tel. Omogućavajući najsavremenije telekomunikacione usluge iz oblasti mobilne telefonije, fiksne telefonije, interneta i prenosa podataka, Mtel a.d. Banja Luka nastoji da zadovolji potrebe tržišta Bosne i Hercegovine. Uspjeh ove kompanije najbolje ilustruje podatak od preko 1,8 miliona prijatelja i zadovoljnih korisnika svih usluga. Poslovanje Mtel a.d. Banja Luka je u znaku neprestanog širenja palete telekomunikacionih usluga, integracije servisa, kao i povećanja broja korisnika. Mtel a.d. Banja Luka teži da uljepša život ljudima, omogućavajući im globalnu povezanost i izvanredne komunikacije kao regionalni lider u informatičkom društvu budućnosti. Nove usluge koje Mtel a.d. Banja Luka uvodi, tehnologije koje primjenjuje i konstantno prilagođavanje, usmjereni su prema korisnicima i njihovim potrebama za komunikacijom. Pored omogućavanja visokokvalitetnih usluga i primjene savremenih informacionih tehnologija Mtel a.d. Banja Luka daje značajnu podršku i pomoć mnogobrojnim humanitarnim akcijama, sportu, kulturi i obrazovanju kao važnim aspektima svakodnevnog života korisnika, te poslujući društveno odgovorno ulaže u razvoj pravih vrijednosti i stvara ljepše životno okruženje. Na zadovoljstvo svih - korisnika, zaposlenih i akcionara.

Deset najvećih akcionara

Datum: 6.5.2021.

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 6.5.2021.

Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 25.284 755 26.039 19,09 1,95 21,04
5%-10% 2 0 2 13,95 0,00 13,95
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 65,01 65,01
UKUPNO 25.286 756 26.042 33,05 66,95 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Marko Lopičić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Predrag Ćulibrk predsjednik
Slavko Mitrović član
Branko Malović član
Danijela Maletić član
Dejan Carević član
Draško Marković član
Nenad Tomović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]