Podaci o emitentu

Adresa Vuka Karadžića 2
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 240 110/051 218 689
Web www.mtel.ba
Email akcionar@mtel.ba
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 25.246 746 25.992 19,29 1,93 21,22
5%-10% 2 0 2 13,77 0,00 13,77
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 65,01 65,01
UKUPNO 25.248 747 25.995 33,06 66,94 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD 65,00585165,005851
PREF AD BANJA LUKA 8,7437308,743730
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0297635,029763
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF FUTURE FUND 2,1086582,108658
INVEST NOVA AD BIJELJINA 0,6267220,626722
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 0,5981850,598185
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 0,5930020,593002
ZIF "PREVENT INVEST" D.D. SARAJEVO 0,5352270,535227
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 0,4747530,474753
TRIŠIĆ VLADIMIR 0,4110840,411084

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Kompanija Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka, pored punog naziva, posluje i pod dva skraćena poslovna imena i to: Telekom Srpske a.d. Banja Luka i Mtel a.d. Banja Luka. Mtel a.d. Banja Luka sa svojim sjedištem u Banjoj Luci je jedan od tri vodeća telekom operatora na području Bosne i Hercegovine, koji nudi jedinstvena komunikaciona rješenja objedinjena pod korporativnim brendom m:tel. Omogućavajući najsavremenije telekomunikacione usluge iz oblasti mobilne telefonije, fiksne telefonije, interneta i prenosa podataka, Mtel a.d. Banja Luka nastoji da zadovolji potrebe tržišta Bosne i Hercegovine. Uspjeh ove kompanije najbolje ilustruje podatak od preko 1,8 miliona prijatelja i zadovoljnih korisnika svih usluga. Poslovanje Mtel a.d. Banja Luka je u znaku neprestanog širenja palete telekomunikacionih usluga, integracije servisa, kao i povećanja broja korisnika. Mtel a.d. Banja Luka teži da uljepša život ljudima, omogućavajući im globalnu povezanost i izvanredne komunikacije kao regionalni lider u informatičkom društvu budućnosti. Nove usluge koje Mtel a.d. Banja Luka uvodi, tehnologije koje primjenjuje i konstantno prilagođavanje, usmjereni su prema korisnicima i njihovim potrebama za komunikacijom. Pored omogućavanja visokokvalitetnih usluga i primjene savremenih informacionih tehnologija Mtel a.d. Banja Luka daje značajnu podršku i pomoć mnogobrojnim humanitarnim akcijama, sportu, kulturi i obrazovanju kao važnim aspektima svakodnevnog života korisnika, te poslujući društveno odgovorno ulaže u razvoj pravih vrijednosti i stvara ljepše životno okruženje. Na zadovoljstvo svih - korisnika, zaposlenih i akcionara.

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata