Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
TLKM-R-A 202319.6.2024.32.954.3460,0671  19.7.2024.10.7.2024.9.7.2024.
TLKM-R-A 202223.12.2022.39.685.3820,0808  20.1.2023.13.1.2023.12.1.2023.
TLKM-R-A 202124.6.2022.45.106.8620,0918  22.7.2022.15.7.2022.14.7.2022.
TLKM-R-A 20219.12.2021.29.195.0560,0594  31.12.2021.30.12.2021.29.12.2021.
TLKM-R-A 202021.6.2021.48.212.7560,0981  20.7.2021.12.7.2021.9.7.2021.
TLKM-R-A 20204.12.2020.16.166.7640,0329  31.12.2020.25.12.2020.24.12.2020.
TLKM-R-A 201925.6.2020.43.575.7580,0887  24.7.2020.16.7.2020.15.7.2020.
TLKM-R-A 20195.12.2019.17.449.9480,0355  27.12.2019.26.12.2019.25.12.2019.
TLKM-R-A 20183.6.2019.38.445.8210,0782  25.6.2019.24.6.2019.21.6.2019.
TLKM-R-A 20187.12.2018.22.571.6910,0459  28.12.2018.27.12.2018.26.12.2018.
1234

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 1.274.847.367 1.216.246.967
Tekuća sredstva 421.371.697 139.504.816
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 20.049.874 19.548.771
Kratkoročna razgraničenja 14.878.860 18.567.609
Bilansna aktiva 1.697.614.605 1.356.249.952
Pasiva
Kapital 1.013.564.206 680.882.640
Osnovni kapital 491.383.755 491.383.755
Rezerve 146.933.266 146.933.266
Revalorizacione rezerve 273.537 -18.036
Neraspoređeni dobitak 374.973.648 42.583.655
Rezervisanja 6.096.736 6.094.492
Dugoročne obaveze 208.631.579 254.312.413
Kratkoročne obaveze 457.586.165 407.967.228
Kratkoročna razgraničenja 39.694.996 34.262.095
Bilansna pasiva 1.697.614.605 1.356.249.952
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 456.346.875 438.454.205
EBITDA 510.680.995 217.997.992
Amortizacija 115.578.722 117.683.537
EBIT 395.102.273 100.314.455
Rashodi kamata 25.070.727 7.961.969
Dobitak prije poreza 370.031.546 92.352.486
Porezi iz dobitka 37.641.553 10.083.449
Neto dobitak 332.389.993 82.269.037
Prosječan broj zaposlenih 2.044,00 2.064,00
Prihod po zaposlenom 223.261,68 212.429,36
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 434.695.271 419.787.329
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 244.949.013 214.920.621
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 189.746.258 204.866.708
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.744.201 5.019.663
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 110.393.715 78.143.879
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -108.649.514 -73.124.216
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 15.135.812 185.958.446
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 95.731.453 314.314.754
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -80.595.641 -128.356.308
Ukupni prilivi gotovine 451.575.284 610.765.438
Ukupni odlivi gotovine 451.074.181 607.379.254
Neto priliv (odliv) gotovine 501.103 3.386.184
Gotovina na početku obračunskog perioda 19.548.771 16.162.587
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 20.049.874 19.548.771

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2023. [TLKM-R-A]

P/S 1,2275
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,6764
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1,6853
Dividenda po akciji 0,0671
Racio plaćanja dividende 0,0991
Dividendna stopa 5,88%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,0627
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5527
Tržišna kapitalizacija 560.177.481
Prinos na aktivu (ROA) 21,77%
Prinos na kapital (ROE) 39,23%
Neto marža 72,84%
EBITDA marža 111,91%
Ukupan prihod 760.896.982
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.