Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TGTN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
TGTN-R-A 202026.4.2021.1.552.1301,6000  30.9.2021.20.5.2021.19.5.2021.
TGTN-R-A 201928.4.2020.970.0811,0000  30.9.2020.20.5.2020.19.5.2020.
TGTN-R-A 20183.5.2019.970.0811,0000  30.9.2019.10.5.2019.8.5.2019.
TGTN-R-A 201711.4.2018.795.4660,8200  30.9.2018.10.5.2018.8.5.2018.
TGTN-R-A 201627.4.2017.795.4660,8200  30.9.2017.10.5.2017.8.5.2017.
TGTN-R-A 201528.4.2016.795.4660,8200  30.9.2016.10.5.2016.6.5.2016.
TGTN-R-A 201430.4.2015.582.0500,6000  30.9.2015.15.5.2015.14.5.2015.
TGTN-R-A 201315.4.2014.504.4420,5200  30.9.2014.15.5.2014.13.5.2014.
TGTN-R-A 201230.4.2013.292.0240,3000  30.9.2013.31.5.2013.29.5.2013.
TGTN-R-A 201125.4.2012.145.5120,1500  30.9.2012.31.5.2012.29.5.2012.
TGTN-R-A 201028.4.2011.203.7170,2100  30.9.2011.31.5.2011.27.5.2011.
TGTN-R-A 200916.4.2010.407.4340,4200  10.6.2010.24.5.2010.21.5.2010.
TGTN-R-A 200816.4.2009.407.4340,4200  10.6.2009.24.5.2009.20.5.2009.
TGTN-R-A 2007 504.4420,5200  5.6.2008.12.5.2008.7.5.2008.
TGTN-R-A 2006 339.5280,3500  10.6.2007.24.5.2007.22.5.2007.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 3.950.179 3.842.409
Tekuća sredstva 7.863.847 6.851.851
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 611.266 362.378
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 11.814.026 10.694.260
Pasiva
Kapital 11.191.654 10.397.603
Osnovni kapital 970.081 970.081
Rezerve 7.468.471 7.013.215
Revalorizacione rezerve 814.281 814.281
Neraspoređeni dobitak 2.107.028 1.768.233
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 622.372 296.657
Pasivna vremenska razgraničenja 2.014
Poslovna pasiva 11.814.026 10.694.260
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 5.961.810 5.596.189
EBITDA 2.352.081 2.027.771
Amortizacija 399.576 451.711
EBIT 1.952.505 1.576.060
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 1.952.505 1.576.060
Porezi iz dobitka 188.374 150.724
Neto dobitak 1.764.131 1.425.336
Prosječan broj zaposlenih 22,00 22,00
Prihod po zaposlenom 270.991,36 254.372,23
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 6.346.841 7.181.630
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.609.115 4.315.766
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 1.737.726 2.865.864
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 57.012 72.028
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 505.146 2.227.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -448.134 -2.154.972
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 1.040.704 1.114.164
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -1.040.704 -1.114.164
Ukupni prilivi gotovine 6.403.853 7.253.658
Ukupni odlivi gotovine 6.154.965 7.656.930
Neto priliv (odliv) gotovine 248.888 -403.272
Gotovina na početku obračunskog perioda 362.378 765.650
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 611.266 362.378

Skraćeni finansijski pokazatelji [TGTN-R-A]

P/S 1,9526
Neto dobitak po akciji (EPS) 1,8185
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 6,5987
Dividenda po akciji 1,6000
Racio plaćanja dividende 0,8798
Dividendna stopa 13,33%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 11,5368
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 1,0401
Tržišna kapitalizacija 11.640.972
Prinos na aktivu (ROA) 15,68%
Prinos na kapital (ROE) 16,34%
Neto marža 29,59%
EBITDA marža 39,45%
Ukupan prihod 6.090.261