Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GPIS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
GPIS-R-A 202029.6.2021.246.0980,0525  30.8.2021.20.7.2021.19.7.2021.
GPIS-R-A 201930.6.2020.133.5230,0583  30.8.2020.24.7.2020.23.7.2020.
GPIS-R-A 201826.6.2019.248.5460,0530  30.8.2019.22.7.2019.19.7.2019.
GPIS-R-A 201728.6.2018.253.4050,0540  31.8.2018.25.7.2018.24.7.2018.
GPIS-R-A 201531.5.2016.181.1870,0386  31.8.2016.22.6.2016.21.6.2016.
GPIS-R-A 201428.5.2015.142.1340,0303  30.8.2015.19.6.2015.18.6.2015.
GPIS-R-A 201128.6.2012.119.7280,0255  31.8.2012.25.7.2012.23.7.2012.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2020 2019
Aktiva
Stalna sredstva 6.941.887 7.188.806
Tekuća sredstva 1.474.764 1.530.613
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 867.657 1.039.320
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 8.416.651 8.719.419
Pasiva
Kapital 8.270.094 8.362.474
Osnovni kapital 4.990.620 4.990.620
Rezerve 327.448 293.723
Revalorizacione rezerve 2.600.883 2.600.883
Neraspoređeni dobitak 351.143 477.248
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 146.557 356.945
Pasivna vremenska razgraničenja 3.199
Poslovna pasiva 8.416.651 8.719.419
Skraćeni bilans uspjeha 2020 2019
Prihod od prodaje 1.172.951 1.211.305
EBITDA 433.364 599.326
Amortizacija 252.221 241.103
EBIT 181.143 358.223
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 181.143 358.223
Porezi iz dobitka 0 20.975
Neto dobitak 181.143 337.248
Prosječan broj zaposlenih 14,08 11,25
Prihod po zaposlenom 83.306,18 107.671,56
Skraćeni bilans novčanih tokova 2020 2019
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.569.301 1.733.989
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.347.466 761.876
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 221.835 972.113
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 4.243 843.770
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 124.684 923.205
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -120.441 -79.435
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 272.996 248.800
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -272.996 -248.800
Ukupni prilivi gotovine 1.573.544 2.577.759
Ukupni odlivi gotovine 1.745.146 1.933.881
Neto priliv (odliv) gotovine -171.602 643.878
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.039.320 395.426
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 38 55
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 99 39
Gotovina na kraju obračunskog perioda 867.657 1.039.320

Skraćeni finansijski pokazatelji [GPIS-R-A]

P/S 3,2192
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0386
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 20,8451
Dividenda po akciji 0,0525
Racio plaćanja dividende 1,3586
Dividendna stopa 6,52%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,7631
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4566
Tržišna kapitalizacija 3.775.949
Prinos na aktivu (ROA) 2,11%
Prinos na kapital (ROE) 2,18%
Neto marža 15,44%
EBITDA marža 36,95%
Ukupan prihod 1.269.087