Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji


26.7.2022. 15:25 Naša Banka a.d. Bijeljina - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2022. godinu
2.3.2022. 14:56 Naša Banka a.d. Bijeljina - Finansijski izvještaj za 2021. godinu
29.7.2021. 13:32 Naša Banka a.d. Bijeljina - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2021. godinu
6.5.2021. 08:13 Naša Banka a.d. Bijeljina - Note uz finansijski izvještaj za 2020. godinu
8.3.2021. 07:39 Naša Banka a.d. Bijeljina - Finansijski izvještaj za 2020. godinu
31.7.2020. 14:05 Naša Banka a.d. Bijeljina - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2020. godinu
8.5.2020. 15:51 Naša Banka a.d. Bijeljina - Finansijski izvještaj za 2019. godinu - ispravka
3.3.2020. 15:59 Naša Banka a.d. Bijeljina - Finansijski izvještaj za 2019. godinu
31.7.2019. 13:59 Pavlović International Bank a.d. Bijeljina - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2019. godinu
3.6.2019. 08:25 Pavlović International Bank a.d. Bijeljina - Note uz finansijski izvještaj za 2018. godinu
5.3.2019. 08:19 Pavlović International Bank a.d. Bijeljina - Finansijski izvještaj za 2018. godinu
1.8.2018. 08:22 Pavlović International Bank a.d. Bijeljina - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2018. godinu
2.3.2018. 14:30 Pavlović International Bank a.d. Bijeljina - Finansijski izvještaj za 2017. godinu
21.9.2017. 15:44 Pavlović International Bank a.d. Bijeljina - Finansijski izvještaj za 2016. godinu - ispravka
31.7.2017. 13:07 Pavlović International Bank a.d. Bijeljina - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2017. godinu
1 2 

Revizorski izvještaji


Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.