Izvještaj o rezultatima aukcije 49. emisije obveznica Republike Srpske

Izvor:  Banjalučka berza

Datum aukcije 20.07.2022.
Broj ponuđenih obveznica 40.000
Nominalna vrijednost obveznice 1.000,00
Rok dospijeća (godine) 5
Otplata glavnice po dospijeću
Kuponska kamata 4,00%
Isplata kamate  godišnje
Broj prodatih obveznica 40.000
Uspješnost emisije 100,00%
Prodajna cijena 97,80%
Efektivna kamatna stopa 4,50%
Ukupna prodajna vrijednost obveznica 39.120.000,00
Ukupna vrijednost pristiglih ponuda 51.584.240,00
Datum uplate / registracije 22.07.2022.
Oznaka u javnoj ponudi RSBD-O30
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 100,22% / kamata 3,95%
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu   cijena 97,80% / kamata 4,50%Prečice: RSRP , RSBD-O30