Rezultati pretrage

Prikaži

Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
Najbolji
kupovni
Najbolji
prodajni
RS23-T07Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 27/05/2414.3.2024.99,1099,100,00  
RS23-T08Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 20/06/2420.12.2023.98,044598,04450,00  
RS23-T09Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 26/06/2426.12.2023.98,284798,28470,00  
RS24-T01Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 25/07/2425.1.2024.98,05598,0550,00  
RS24-T02Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 22/08/2422.2.2024.98,05598,0550,00  
RS24-T03Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 26/08/2426.2.2024.98,05598,0550,00  
RS24-T04Republika Srpska - trezorski zapisi 6M 18/10/24      
RSBD-O03Republika Srpska 4,50% 21/06/2726.9.2017.101,30101,300,00 101,30
RSBD-O04Republika Srpska 4% 04/08/2719.10.2021.110,82110,820,00  
RSBD-O05Republika Srpska 3,75% 06/09/2424.1.2024.100,00100,000,00  
RSBD-O07Republika Srpska 3,75% 8/12/246.12.2017.101,52101,520,00  
RSBD-O11Republika Srpska 4% 05/04/296.9.2019.116,78116,780,00  
RSBD-O12Republika Srpska 3,5% 22/05/2620.5.2019.106,43106,430,00  
RSBD-O13Republika Srpska 3,50% 19/06/249.3.2022.103,47103,470,00  
RSBD-O14Republika Srpska 2,50% 21/08/2619.8.2019.103,90103,900,00  
RSBD-O15Republika Srpska 2,30% 09/10/2919.10.2021.102,18102,180,00  
RSBD-O16Republika Srpska 2,30% 04/12/2619.10.2021.101,44101,440,00  
RSBD-O17Republika Srpska 2,40% 07/02/271.3.2022.103,70103,700,00  
RSBD-O18Republika Srpska 2% 08/04/2516.11.2021.99,9999,990,00  
RSBD-O19Republika Srpska 2% 16/04/2519.4.2023.100,00100,000,00 100,00
1234

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.