Kretanje cijene

Izaberite period
od:
do:

Pokazatelji za odabrani period

  • Promjena službenog kursa: 0,00%
  • Ukupan promet: 0,00 KM
  • Aritmetička sredina službenog kursa za dane kada je bilo trgovanja: n/a
  • Službeni kurs ponderisan količinom: n/a
  • Minimalni službeni kurs: 0,351 KM
  • Maksimalni službeni kurs: 0,351 KM

DatumSlužbeni kurs% promjeneOtvarajućaNajvećaNajmanjaZatvarajućaTransakcijaKoličinaPromet
21.01.20220,3510,00   0,3510 0,00
20.01.20220,3510,00   0,3510 0,00
19.01.20220,3510,00   0,3510 0,00
18.01.20220,3510,00   0,3510 0,00
17.01.20220,3510,00   0,3510 0,00
14.01.20220,3510,00   0,3510 0,00
13.01.20220,3510,00   0,3510 0,00
Nema podataka za izabrani interval!
Nema podataka za izabrani interval!
Nema podataka za izabrani interval!

Ukratko

JP Komrad a.d. Rogatica
Oznaka HOV: KOMR-R-A
ISIN: BA100KOMRRA0
CFI: ESVUFR
RIC: KOMR.BJ
FIGI: BBG000QTFJQ1
Posljednja cijena: 0,351 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 8.7.2021. 12:00:24
Status: Trading
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju