Podaci o emitentu

Adresa RAVNOGORSKA BB
73220 ROGATICA
Telefon / Faks 058 420 451/058 420 452
Web
Email komrad@teol.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 27.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 13 0 13 4,75 0,00 4,75
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 95,25 0,00 95,25
UKUPNO 14 0 14 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 27.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA ROGATICA 95,25190795,251907
BJELAKOVIĆ ZORAN 1,7887961,788796
ĆUĆULA MITRA 0,6175610,617561
NOVAKOVIĆ KOSA 0,3253020,325302
OBRADOVIĆ ADRIJANA 0,3253020,325302
KOVAČEVIĆ TANJA 0,3253020,325302
BJELAKOVIĆ STEFAN 0,3253020,325302
BJELAKOVIĆ ANDREA 0,3253020,325302
BJELAKOVIĆ ANĐELA 0,3253020,325302
OBRENOVIĆ SLAVKO 0,1086790,108679
OBRENOVIĆ MLADEN 0,1086790,108679

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Danka Krčo direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milomir Ećimović predsjednik
Milomir Rajak član
Slobodan Obrenović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata