Zatvori Kursna lista za 7.9.2021..
HartijaNazivSrednji
kurs
%
promjene
cijene
Najbolji
kupovni
kurs
Najbolji
prodajni
kurs
Otvarajuća
cijena
Najmanja
cijena
Najveća
cijena
Zatvarajuća
cijena
Broj
transakcija
KoličinaVrijednost
u
KM
Broj
blokovskih
poslova
Količina
blokovskih
poslova
Vrijednost
blokovskih
poslova
Vrijeme
poslednjeg
trgovanja
ATLS-R-A Atlantis a.d. Banja Luka0,570,00%0,57 0,570,570,570,571181103,17000,007.9.2021. 12:00:22
DRIN-R-A IGM Drina a.d. Bijeljina0,100,00%  0,100,100,100,10164974664.974,60000,007.9.2021. 12:00:22
HPAL-R-A Palas a.d. Banja Luka0,65-13,33% 0,650,650,650,650,65211474,10000,007.9.2021. 13:00:30
JLLC-R-A Jelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka0,045-10,00%0,0450,050,0450,0450,0450,045257625,92000,007.9.2021. 13:01:41
RNAF-R-A Rafinerija nafte Brod a.d. Brod0,00814,29%0,0080,0710,0080,0080,0080,008426579212,64000,007.9.2021. 13:01:29
RSDS-O-I Republika Srpska - stara devizna štednja 9100,860,01%100,86 100,85100,85100,86100,8621464714.772,93000,007.9.2021. 12:52:32
TLKM-R-A Telekom Srpske a.d. Banja Luka1,120,00%1,121,131,131,121,131,1213125836141.165,68000,007.9.2021. 12:51:05
UNCC-R-A Unicep commerce a.d. Banja Luka0,1040,85%0,073 0,100,100,100,10199299,20000,007.9.2021. 13:01:51
UNCM-R-A Unicep company a.d. Banja Luka0,1770,57%0,1770,500,1770,1770,1770,177106511811.525,89000,007.9.2021. 12:00:22
ZTEL-R-A Zlatel a.d. Banja Luka0,5870,00%0,587 0,5870,5870,5870,587116999,20000,007.9.2021. 12:00:22