Podaci o emitentu

Adresa Jevrejska 71
Telefon + 387 51 241 191
Web www.atosbank.ba
Email info@atosbank.ba
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 2.2.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1 0 1 0,36 0,00 0,36
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 99,64 0,00 99,64
UKUPNO 2 0 2 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.2.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
NOVA BANKA AD BANJA LUKA 99,639860100,000000
ATOS BANK AD BANJA LUKA 0,3601400,000000

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Igor Jovičić predsjednik uprave
Sandro Mihajlović član uprave
Slobodan Zrilić član uprave

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Sanjin Kosić predsjednik
Branko Krsmanović zamjenik predsjednika
Jovo Suđić član
Andreja Popović član
Bojan Baškot član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata