Podaci o emitentu

Adresa JEVREJSKA 71
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 241 100/051 213 391
Web www.sberbankbl.ba
Email info@sberbankbl.ba
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 27.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1 0 1 0,36 0,00 0,36
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 99,64 99,64
UKUPNO 1 1 2 0,36 99,64 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 27.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
SBERBANK EUROPE AG 99,63986099,639860
SBERBANK BH DD SARAJEVO 0,3601400,360140

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Aleksandar Kesić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Aleksandar Kesić predsjednik uprave
Sandro Mihajlović član uprave
Slobodan Zrilić član uprave

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Alexander Witte predsjednik
Petar Grujić zamjenik predsjednika
Stevan Dimitrijević član
Ilka Wilius član
Stephan Franz Dertnig član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata