Podaci o emitentu

Adresa KNJAZA MILOŠA 21
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 313 067/
Web
Email vsc@spinter.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 183 1 184 23,01 0,01 23,02
5%-10% 1 0 1 7,27 0,00 7,27
10%-25% 1 0 1 15,16 0,00 15,16
> 25% 1 0 1 54,55 0,00 54,55
UKUPNO 186 1 187 99,99 0,01 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 54,54650754,546507
ČEGAR MARKO 15,16087815,160878
PREF AD BANJA LUKA 7,2734067,273406
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,6366783,636678
HUSKIĆ MEHMED 2,3043222,304322
VUČIĆ DUBRAVKO 1,8478341,847834
SLIHBEGOVIĆ HASAN 1,7234571,723457
JULARDŽIĆ RIFET 1,0417201,041720
ZAMOLA ALMA 1,0335461,033546
IČAGIĆ SABHUDIN 0,9462790,946279

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata