Spisak hartija za izabranu djelatnost

Izaberite djelatnost
Područje:
Oblast:
Grana:
Oznaka HOVNaziv HOVZadnji dan
trgovanja
Prosječna
cijena
Posljednja
cijena
Promjena
[%]
AGRH-R-A Agrohercegovina a.d. Nevesinje 5.8.2013.0,160,16 0,00%
AGRP-R-A Agroprom a.d. Zvornik - u stečaju 29.6.2004.0,100,10 0,00%
DUVN-R-A Duvan a.d. Bijeljina 30.1.2024.0,240,24 0,00%
FKNO-R-A Farma koka nosilja a.d. Milići 10.2.2012.0,210,21 0,00%
GOVF-R-A Farmland a.d. Nova Topola - u stečaju 17.4.2012.0,080,08 0,00%
MOTA-R-A Motajica a.d. Srbac - u stečaju    
NAPR-R-A Napredak a.d. Pelagićevo 20.10.2023.0,4320,432 0,00%
NPRK-R-A Napredak a.d. Šipovo 28.12.2007.0,0140,014 0,00%
PLAN-R-A Planina a.d. Han Pijesak 23.5.2019.0,100,10 0,00%
POPO-R-A Popovo polje a.d. Trebinje 18.12.2023.0,450,45 0,00%
RATA-R-A Ratarstvo a.d. Nova Topola - u stečaju 24.5.2019.0,00040,0004 0,00%
RTAR-R-A Ratar a.d. Prnjavor - u stečaju 7.3.2011.0,150,15 0,00%
SEMB-R-A Semberija PD a.d. Bijeljina 19.4.2024.0,080,08 0,00%
VSCE-R-A Veterinarsko stočarski centar a.d. Banja Luka 25.4.2024.0,300,30 0,00%
VTPR-R-A Vetprodukt a.d. Prnjavor 24.4.2023.0,020,02 0,00%