Podaci o emitentu

Adresa Gavrila Principa 11
76300
Telefon 055 208 131
Web www.investnova.info
Email office@investnova.info
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 25.5.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 7 0 7 6,13 0,00 6,13
5%-10% 4 0 4 28,67 0,00 28,67
10%-25% 3 0 3 35,77 0,00 35,77
> 25% 1 0 1 29,43 0,00 29,43
UKUPNO 15 0 15 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 25.5.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
POBJEDA DOO BIJELJINA 29,43217129,432171
PROMET DOO ZVORNIK 13,73501313,735013
ZIF FORTUNA FOND DD 11,77286811,772868
"PROGRES AD" DOO ZVORNIK 10,26201710,262017
NOVA BANKA AD BANJA LUKA 7,8485797,848579
DRINA OSIGURANJE AD MILIĆI 7,8485797,848579
INFINA AG 7,6752437,675243
RADIĆ STEVAN 5,2977915,297791
SLAVINJAK ĐORĐE 3,4847693,484769
DRAGIČEVIĆ MILENKO 1,9699931,969993

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata