Podaci o emitentu

Adresa Gavrila Principa 11
76300 Bijeljina
Telefon / Faks 055 208 131/055 208 131
Web www.investnova.info
Email office@investnova.info
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 27.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 7 0 7 10,05 0,00 10,05
5%-10% 5 0 5 38,32 0,00 38,32
10%-25% 2 0 2 22,19 0,00 22,19
> 25% 1 0 1 29,43 0,00 29,43
UKUPNO 15 0 15 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 27.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
NAPREDAK DOO BIJELJINA 29,43217129,432171
ZIF FORTUNA FOND DD 11,77286811,772868
"PROGRES AD" DOO ZVORNIK 10,41898910,418989
BRČKO-GAS OSIGURANJE DD BRČKO 9,8107249,810724
DRINA OSIGURANJE AD MILIĆI 7,8485797,848579
NOVA BANKA AD BANJA LUKA 7,8485797,848579
INFINA AG 7,6752437,675243
RADIĆ STEVAN 5,1408195,140819
BOKAN DUŠAN 3,9262123,926212
SLAVINJAK ĐORĐE 3,4847693,484769

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Cvijetin Sofić predsjednik
Anka Bulatović član
Jela Pantić član
Milorad Tukić član
Snežana Lazić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata