Podaci o emitentu

Adresa Radoslava Lakića 40
78000 Banja Luka
Telefon / Faks +387 51 492 465/
Web www.mkdtaurus.com
Email info@mkdtaurus.ba
Emisije emitenata

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Milorad Despotović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dobrivoje Knežević predsjednik
Dragan Savanović član
Milivoj Šormaz član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata