"WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP" a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Kninska 1A
Telefon + 387 51 931 100
Web www.wiener.ba
Email direkcija@wiener.ba
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.2.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 100,00 100,00
UKUPNO 0 1 1 0,00 100,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.2.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VIENNA INSURANCE GROUP AG 100,000000100,000000

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group" je akcionarsko društvo osnovano 1992. godine pod imenom „Jahorina osiguranje a.d. Pale" kao dioničarsko društvo u mješovitoj svojini.
Danas Wiener osiguranje a.d. je sastavni dio Vienna Insurance Group koje posluje na teritoriji Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta. Djelatnosti Društva su:
65.11 - Životno osiguranje
65.12 - Ostalo osiguranje
66.21 - Obrada odštetnih zahtjeva i procjenjivanje rizika i šteta
66.29 - Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima.
Društvo obavlja registrovane djelatnosti putem organizacionih dijelova i to: Direkcije Društva sa sjedištem u Banjoj Luci, Filijala i Podružnica u Banjoj Luci, Bijeljini, Doboju, Prijedoru, Sokocu, Trebinju, Brčkom, Sarajevu, Zenici, Travniku, Mostaru, Širokom Brijegu, Tuzli i Bihaću.
Organizacioni dijelovi nemaju svojstvo pravnog lica."

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Borislav Doder direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Gabor Lehel predsjednik
Herald Londer član
Amir Softić član
Borislav Doder član
Daliborka Dedić član
Predrag Manojlović član
Slavko Mitrović član
Claudia Ungar-Huber član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata