Podaci o emitentu

Adresa SAVSKA 2
78420 SRBAC
Telefon / Faks 051 758 230/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 2.12.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 139 0 139 8,12 0,00 8,12
5%-10% 1 0 1 9,19 0,00 9,19
10%-25% 2 0 2 30,83 0,00 30,83
> 25% 1 0 1 51,86 0,00 51,86
UKUPNO 143 0 143 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.12.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
CENTROPRODUKT DOO SRBAC 51,86464651,864646
JOVIČIĆ SLAVKO 20,82904720,829047
PREF AD BANJA LUKA 10,00002510,000025
JOKIĆ DRAGAN 9,1901789,190178
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999624,999962
VIDOVIĆ DUŠKO 0,0951840,095184
SUVAJAC MIODRAG 0,0653470,065347
VUČENOVIĆ DRAGAN 0,0653470,065347
GLIGORIĆ DRAGUTIN 0,0653470,065347
UGREN STEVO 0,0653470,065347
RAKIĆ DRAGO 0,0653470,065347
POPOVIĆ SAVO 0,0653470,065347

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Jovan Kasagić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vaso Grabić predsjednik
Damir Miljević član
Dušan Popović član
Milena Pavlović član
Simeun Vilendečić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Ruža Kojić-Krčmar predsjednik
Zora Vidović član
Ljubo Rakić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata