Podaci o emitentu

Adresa VELJKA MLAĐENOVIĆA BB
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 450 210/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 13.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 95 2 97 7,93 0,21 8,15
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 3 0 3 61,65 0,00 61,65
> 25% 1 0 1 30,20 0,00 30,20
UKUPNO 99 2 101 99,79 0,21 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
SAVIĆ BRANKO 30,20147730,201477
ZZ "AGROTREND" LAKTAŠI 24,05810024,058100
KAJKUT NEDELJKO 20,00001720,000017
DIKIĆ VASA 17,59436317,594363
MILEKIĆ OSTOJA 0,4904190,490419
MILEKIĆ JOVO 0,4904190,490419
ČAĐO STANISLAV 0,4850570,485057
MILEKIĆ MILE 0,4477420,447742
TRIVIĆ PERICA 0,4157880,415788
ŽIVKOVIĆ NIKOLA 0,3091600,309160
MILEKIĆ NIKO 0,3091600,309160

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Milenko Petković direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Darko Stamenić predsjednik
Mile Milekić član
Aleksandar Kesić član
Bogosav Đajić član
Branka Udovičić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vinka Aleksić predsjednik
Nenad Novaković član
Aleksandar Bojanić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata