Podaci o emitentu

Adresa
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.8.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 95 2 97 7,93 0,21 8,15
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 3 0 3 61,65 0,00 61,65
> 25% 1 0 1 30,20 0,00 30,20
UKUPNO 99 2 101 99,79 0,21 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.8.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
SAVIĆ BRANKO 30,20147730,201477
ZZ "AGROTREND" LAKTAŠI 24,05810024,058100
KAJKUT NEDELJKO 20,00001720,000017
DIKIĆ VASA 17,59436317,594363
MILEKIĆ JOVO 0,4904190,490419
MILEKIĆ OSTOJA 0,4904190,490419
ČAĐO STANISLAV 0,4850570,485057
MILEKIĆ MILE 0,4477420,447742
TRIVIĆ PERICA 0,4157880,415788
MILEKIĆ NIKO 0,3091600,309160
ŽIVKOVIĆ NIKOLA 0,3091600,309160

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata