Podaci o emitentu

Adresa NOVA TOPOLA
78418 NOVA TOPOLA
Telefon / Faks 051 791 255/051 791 238
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 2.12.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.567 6 1.573 24,58 1,11 25,69
5%-10% 1 0 1 9,29 0,00 9,29
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 65,02 0,00 65,02
UKUPNO 1.569 6 1.575 98,89 1,11 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.12.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
V.S.T.-TREND DOO BANJA LUKA 65,01784065,017840
PREF AD BANJA LUKA 9,2899919,289991
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 4,9878644,987864
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,6396824,639682
DUIF POLARA INVEST AD - OMIF PRIVREDNIK INVEST 3,5776093,577609
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND 1,5964051,596405
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED 1,0763791,076379
ĆOROVIĆ STANKA 0,8794370,879437
LALIĆ ZDRAVKO 0,1718310,171831
ALIBABIĆ - ŠABANOVIĆ AFRODITA 0,1540590,154059

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Bogoljub Vidović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Savo Stanišljević predsjednik
Verica Žmirić član
Drago Mihaljčić član
Dušan Glamočanin član
Milutin Misimović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Nebojša Dmitrović predsjednik
Sanja Babić član
Branko Čolić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata