Podaci o emitentu

Adresa PROTE NIKOLE KOSTIĆA 20
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 304 605/051 319 676
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 27.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 66 2 68 15,21 0,36 15,57
5%-10% 2 0 2 14,65 0,00 14,65
10%-25% 2 0 2 42,80 0,00 42,80
> 25% 1 0 1 26,99 0,00 26,99
UKUPNO 71 2 73 99,64 0,36 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 27.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MILAŠINOVIĆ MILOMIR 26,99207926,992079
ŠAMARA DEJAN 24,45471224,454712
ŠTRKIĆ ZORAN 18,34051018,340510
TRIVUNOVIĆ MILENKO 9,1248709,124870
TUNIĆ RATKO 5,5217185,521718
ŠOLAJA SVETLANA 1,8400011,840001
ŠOLAJA STANISLAV 1,0280281,028028
BOJANIĆ NENAD 0,8297070,829707
ČEGAR STOJAN 0,8297070,829707
TUNIĆ ŽELJKO 0,8297070,829707

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Dijana Milašinović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dijana Milašinović predsjednik
Dejan Šamara član
Savka Katana član
Dijana Milašinović predsjednik izv. odbora
Željko Tunić član izv. odbora
Zoran Štrkić član izv. odbora

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata