Podaci o emitentu

Adresa NEMANJIĆA 50
88280 NEVESINJE
Telefon / Faks /
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 2.12.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 22 0 22 6,34 0,00 6,34
5%-10% 2 0 2 15,00 0,00 15,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 78,66 0,00 78,66
UKUPNO 26 0 26 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.12.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
PIKULA MILORAD 39,60294939,602949
STOJANOVIĆ MLADEN 39,05916739,059167
PREF AD BANJA LUKA 9,9999739,999973
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000205,000020
VUJOVIĆ PETAR 1,0304601,030460
DAMJANAC VIDA 0,6320220,632022
KLJAKIĆ MILUTIN 0,5980310,598031
PEJIČIĆ GORAN 0,5839590,583959
PIKULA MIŠO 0,5436460,543646
PAROVIĆ ZORAN 0,4946320,494632

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Milorad Pikula direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Duško Stojanović član
Mitar Buha član
Mladen Stojanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata