Podaci o emitentu

Adresa Patrijarha Pavla 3
Telefon + 387 55 232 300
Web www.nasa-banka.com
Email office@nasa-banka.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 19.1.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 156 2 158 8,28 1,00 9,27
5%-10% 1 0 1 7,97 0,00 7,97
10%-25% 2 1 3 33,27 20,11 53,38
> 25% 1 0 1 29,38 0,00 29,38
UKUPNO 160 3 163 78,89 21,11 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 19.1.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KESO-GRADNJA DOO TRŠIĆ-ZVORNIK 29,37575326,593760
GALENS INVEST DOO NOVI SAD 20,11295925,129220
PAVGORD DOO FOČA 17,46663121,822886
FRUCTA-TRADE DOO DERVENTA 15,80314319,744516
PREMIUM PLUS DOO BANJA LUKA 7,9678051,018019
DOO G-INŽENJERING ZVORNIK 3,7365154,668418
SOFTIĆ DŽENIS 2,1398520,290972
MONET BROKER AD BANJA LUKA 1,9961860,000000
IQBATOR DOO 0,7485700,166270
JOKSIMOVIĆ DRAŽEN 0,2495230,062351

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dejan Vuklišević predsjednik uprave
Novak Popić član uprave
Siniša Kalaba član uprave

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Radoljub Golubović predsjednik
Vanja Ćosović član
Vladislav Vojinović član
Miloš Dimitrijević član
Nenad Zlatanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata