Podaci o emitentu

Adresa Patrijarha Pavla 3
76300 BIJELJINA
Telefon / Faks +387 55 232 317/+387 55 232 322
Web www.nasa-banka.com
Email office@nasa-banka.com
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 157 0 157 4,06 0,00 4,06
5%-10% 2 1 3 19,36 7,19 26,55
10%-25% 3 1 4 48,80 20,60 69,39
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 162 2 164 72,21 27,79 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GALENS INVEST DOO NOVI SAD 20,59596826,827002
PAVGORD DOO FOČA 20,32338326,471950
FRUCTA-TRADE DOO DERVENTA 14,51670218,908536
KESO-GRADNJA DOO TRŠIĆ-ZVORNIK 13,95738418,180003
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 9,6778020,000000
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 9,6778020,000000
PAVLOVIĆ MIROSLAVA 7,1895586,843524
DOO SLOBOMIR NEKRETNINE SLOBOMIR BIJELJINA 1,9355600,000000
MONET BROKER AD BANJA LUKA 1,1803361,537430
PAVLOVIĆ MILE 0,4242010,552538

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata