Podaci o emitentu

Adresa Ivana Franje Jukića br. 1
Telefon + 387 55 232 300
Web www.nasa-banka.com
Email office@nasa-banka.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 21.9.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 155 0 155 7,43 0,00 7,43
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 1 2 14,36 18,22 32,58
> 25% 1 0 1 59,99 0,00 59,99
UKUPNO 157 1 158 81,78 18,22 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 21.9.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GI FINANCE DOO ZVORNIK 59,98775673,228960
GALENS INVEST DOO NOVI SAD 18,21878722,240252
DOO G-INŽENJERING ZVORNIK 14,3598014,131716
PREMIUM PLUS DOO BANJA LUKA 3,6465210,000000
MONET BROKER AD BANJA LUKA 1,8081920,000000
SOFTIĆ DŽENIS 1,6520310,000000
KASPERSON LUCINDA 0,1327480,162050
DOO "ORČEVAC - SNB" 0,0427160,052144
ZZ BIJELJINA 0,0153270,018711
ZZ TRNJACI 0,0137570,016794

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dejan Vuklišević predsjednik uprave
Novak Popić član uprave
Siniša Kalaba član uprave

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Radoljub Golubović predsjednik
Vanja Ćosović član
Vladislav Vojinović član
Miloš Dimitrijević član
Nenad Zlatanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata