"PRIVREDNA BANKA" a.d. Srpsko Sarajevo -u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Srpskih ratnika 14
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 35 1 36 13,84 4,21 18,05
5%-10% 0 1 1 0,00 9,36 9,36
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 72,59 0,00 72,59
UKUPNO 36 2 38 86,43 13,57 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DOO MAN-CO 72,59372872,593728
DOO MAN-CO 9,3568379,356837
MP 19.DECEMBAR 4,9434764,943476
D.O.O. "MAJPRES" 4,2089804,208980
"EXTRATRANS" 4,2089804,208980
PBS NERASPOREĐENI 1,5839561,583956
PAVLOVIĆ NENAD 0,8430730,843073
SARAJEVOINVEST DOO PALE 0,6067570,606757
GRUPA RADNIKA IZ TREBINJA - SHARED OWNERSHIP - 5563448 0,5812100,581210
PP "MONTAŽA" 0,1660600,166060

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dragomir Stjepanović stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata