Podaci o emitentu

Adresa MARIJE BURSAĆ 7
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 243 228/051 212 830
Web www.unicreditbank-bl.ba
Email info-bl@unicreditgroup.ba
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 2.12.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 53 6 59 0,51 0,05 0,56
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 99,44 99,44
UKUPNO 53 7 60 0,51 99,49 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.12.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
UNICREDIT SPA 99,44392499,443924
ANTONIJEVIĆ NEBOJŠA 0,1016950,101695
KOMPANIJA MIKOM "LAKTING" DOO LAKTAŠI 0,0598630,059863
SJERIKOV IGOR 0,0504870,050487
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 0,0418320,041832
VIŠNJIĆ ZORAN 0,0375050,037505
ZZ "AGROPROMET" 0,0367830,036783
MONET BROKER AD BANJA LUKA 0,0209160,020916
LEKIĆ MATE 0,0194740,019474
ANTONIJEVIĆ ALEKSANDAR 0,0173100,017310

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Gordan Pehar predsjednik
Dragana Janjić član
Željko Kišić član
Jasminka Bajić član
Roland Viskupič član
Anita Grabner član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Pasquale Giamboi predsjednik
Daniel Svoboda zamjenik predsjednika
Margherita Gulia Cerqui član
Vedran Stanetić član
Zoran Vasiljević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata