Poljoprivredno dobro "NAPREDAK" akcionarsko društvo Pelagićevo

Podaci o emitentu

Adresa Pelagićevo bb
Telefon + 387 54 810 086
Web
Email napredak@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.2.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 27 1 28 2,50 0,06 2,56
5%-10% 1 0 1 8,89 0,00 8,89
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 3 0 3 88,56 0,00 88,56
UKUPNO 31 1 32 99,94 0,06 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.2.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
STAKIĆ ALEKSA 29,99935029,999350
CASTELLINA SRPSKA DOO MODRIČA 29,92430729,924307
ĐURIĆ SLADOMIR 28,63259128,632591
TRGO SANTOVAC DOO SREBRENIK 8,8861568,886156
NOVAKOVIĆ GAVRO 0,2732590,273259
MILIČIĆ JOVO 0,2464770,246477
DRAGIĆ MIRKO 0,2277070,227707
NOVAKOVIĆ MILORAD 0,1982490,198249
UDOVIČIĆ MIĆO 0,1768190,176819
NIKOLIĆ LJUBO 0,1553900,155390

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1957. godine. Bavi se proizvodnjom ratarskih kultura i proizvodnjom tovne junadi. Posluje sa pozitivnim rezultatom.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Aleksa Stakić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Jovan Erletić predsjednik
Pavle Pavlović član
Stevan Miličić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata