Podaci o emitentu

Adresa MOME VIDOVIĆA 51
78420 SRBAC
Telefon / Faks /
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 151 0 151 60,00 0,00 60,00
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 1 0 1 30,00 0,00 30,00
UKUPNO 153 0 153 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 30,00063030,000630
PREF AD BANJA LUKA 10,00000810,000008
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999914,999991
CVIJETIĆ RANKO 1,3475091,347509
BUDIMČIĆ BRANISLAV 1,3078621,307862
MALBAŠIĆ GORAN 1,2484301,248430
JEFTIĆ NEBOJŠA 1,2484301,248430
ŠIKMAN RADE 1,1097041,109704
ANTONIĆ TIHOMIR 0,9511670,951167
BRKOVIĆ PERO 0,9115460,911546
MAJSTOROVIĆ PREDRAG 0,9115460,911546
MACURA DRAGAN 0,9115460,911546
BABIĆ GORAN 0,9115460,911546
VRSAJKOVIĆ ŽELJKO 0,9115460,911546
JURIŠIĆ ZORAN 0,9115460,911546
MILANOVIĆ MILOVAN 0,9115460,911546
POPOVIĆ VIDAK 0,9115460,911546
MIHOLJČIĆ MLADEN 0,9115460,911546
ĐAKIĆ BORO 0,9115460,911546
DEVIĆ BOGDAN 0,9115460,911546

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata