Podaci o emitentu

Adresa ALEJA SVETOG SAVE 61
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 225 840/051 225 841
Web www.mikrofinosiguranje.com
Email mfo@mikrofinosiguranje.com
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 2.12.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 13 1 14 9,45 0,09 9,54
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 20,97 0,00 20,97
> 25% 1 0 1 69,49 0,00 69,49
UKUPNO 15 1 16 99,91 0,09 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.12.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KREMENOVIĆ ALEKSANDAR 69,48833369,488333
KUZMANOVIĆ MIŠO 20,97166720,971667
ABC FINANCE DOO BANJA LUKA 3,2766673,276667
ANTONIJEVIĆ NEBOJŠA 2,0600002,060000
BAJIĆ JELENA 1,0900001,090000
SELIMOVIĆ DAMIR 0,9083330,908333
NENADIĆ MIRA 0,9083330,908333
KUZMAN NOVO 0,4550000,455000
IVAŠTANIN NENAD 0,4550000,455000
ANTONIJEVIĆ ALEKSANDAR 0,1200000,120000

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Željko Pena direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Radmila Bjeljac predsjednik
Sandra Lonco član
Aleksandar Kremenović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata