Podaci o emitentu

Adresa ALEJA SVETOG SAVE 13
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 336 500/051 336 518
Web www.addiko-rs.ba
Email info.rs.ba@addiko.com
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 20.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 304 18 322 0,12 0,00 0,13
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 99,87 99,87
UKUPNO 304 19 323 0,12 99,88 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ADDIKO BANK AG 99,87418699,874186
BRČKO GAS DOO BRČKO 0,0216640,021664
TROPIC DOO BANJA LUKA 0,0114110,011411
ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA 0,0068710,006871
"KOLUMBO" DOO BANJA LUKA 0,0062160,006216
"DARTA TRGOVINA" DOO BANJA LUKA 0,0050780,005078
ILIČIĆ BRANISLAV 0,0044850,004485
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 0,0042970,004297
MINIMAX MARKETING PP 0,0033450,003345
SJERIKOV IGOR 0,0030300,003030

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Srđan Kondić predsjednik
Mile Todorović izvršni direktor
Slađan Stanić izvršni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Tadej Krašovec predsjednik
Petra Hildergard Zirhan-Wagner zamjenik predsjednika
Mark Potočnik član
Radomir Savić član
Stevo Pucar član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata