Podaci o emitentu

Adresa MILOŠA CRNJANSKOG 7
76300 BIJELJINA
Telefon / Faks 055 203 423/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 2.12.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 136 3 139 5,13 0,02 5,15
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 94,85 0,00 94,85
UKUPNO 138 3 141 99,98 0,02 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.12.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GRAD BIJELJINA 65,00125165,001251
"OKTAN PROMET" DOO 29,84900829,849008
STANKOVIĆ MIHAILO 1,8895341,889534
VESELINOVIĆ RADOJE 0,1406880,140688
ŠIPAD-KOMERC DOO BIJELJINA 0,1404210,140421
OBRENOVIĆ JOVAN 0,1211580,121158
STANOJLOVIĆ SLOBODAN 0,0899140,089914
BLAGOJEVIĆ MILAN 0,0899140,089914
KNEŽEVIĆ PREDRAG 0,0899140,089914
BLAGOJEVIĆ ĐUKAN 0,0898880,089888
BUH ADAM 0,0898880,089888
MIJATOVIĆ ĐURO 0,0898880,089888

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano odlukom SO Bjeljina 05.06.1995., a od 07.09.2005. godine posluje kao AD. Osnovna djelatnost je prikupljanje i obrada ostalog otpada. U 2005. godini preduzeće je poslovalo sa gubitkom.

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Miroslav Kulić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Zoran Ćubić izvršni direktor
Stojan Jovović izvršni direktor
Miroslav Kulić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Božana Marković predsjednik
Danijel Jovanović član
Dragana Tadić član
Nela Mitrović član
Stefan Mitrović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata