Podaci o emitentu

Adresa VUKŠIĆ POLJE BB
75446 MILIĆI
Telefon / Faks 056 760 033/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 13.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 59 0 59 2,88 0,00 2,88
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 97,12 0,00 97,12
UKUPNO 61 0 61 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MILEKS DOO MILIĆI 48,56021848,560218
BOKSIT AD MILIĆI 48,56017548,560175
RADONIĆ MOMIR 0,1733820,173382
GAJIĆ DRAGO 0,1628030,162803
MOMČILOVIĆ RATKO 0,1628030,162803
SLIJEPČEVIĆ TODOR 0,1628030,162803
SRDIĆ SLOBODAN 0,1628030,162803
KNEŽEVIĆ OZREN 0,1026040,102604
PETKOVIĆ MIJAT 0,0884840,088484
DURMIĆ GORAN 0,0725270,072527

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Darko Gordić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Aleksandar Dukić predsjednik
Gordana Zarić član
Mirjana Lazarević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata